Đây là những quy định Đăng kiểm xe được sửa đổi mới

Bộ Giao thông vận tải (BGTVT) vừa ban hành thông tư 02/2023/TT-BGTVT miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới.

Thông tư 02/2023/TT-BGTVT vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Theo thông báo, thông tư này đã chính thức có hiệu lực thi hành từ 0h ngày 22/3 với 7 điều và 5 phụ lục được sửa đổi, trong đó có 2 nội dung đáng chú ý.

Đầu tiên, thông tư 02/2023/TT-BGTVT chính thức áp dụng việc miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ. Chủ xe sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không cần mang xe đến.

Đây là những quy định Đăng kiểm xe được sửa đổi mới - 1

Theo số liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định mới sẽ giúp khoảng 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu.Trong khi đó, thời gian lưu kho để phương tiện được miễn kiểm định lần đầu sau khi đến tay khách hàng và được đăng ký là 2 năm.

Đây là những quy định Đăng kiểm xe được sửa đổi mới - 2

Bên cạnh đó, nội dung đáng quan tâm khác là việc Thông tư 02/2023/TT-BGTVT kéo dài chu kỳ kiểm định lần đầu dành cho ô tô con (đến 9 chỗ ngồi) không kinh doanh vận tải từ 30 tháng lên 36 tháng, và chu kỳ kiểm định với xe sản xuất đến 7 năm được kéo dài thêm 6 tháng (thành 24 tháng) và giữ nguyên các chu kỳ sau.

Đây là những quy định Đăng kiểm xe được sửa đổi mới - 3

Đối với xe trên 9 chỗ kinh doanh vận tải, chu kỳ kiểm định lần đầu tăng từ 18 tháng lên 24 tháng; với ô tô sản xuất đến 5 năm, chu kỳ định kỳ tăng từ 6 lên 12 tháng và giữ nguyên thời hạn 6 tháng kiểm định đối với các chu kỳ sau.

Đây là những quy định Đăng kiểm xe được sửa đổi mới - 4

Ngoài ra, các loại ô tô tải, ô tô đầu kéo sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, xe đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng.