Video: Xe đầu kéo "điềm tĩnh" đi sau ô tô con không vượt, không bóp còi

Những hình ảnh đẹp của giao thông Việt Nam.

Video: Đồng Lê

Nguồn: http://danviet.vn/video-xe-dau-keo-diem-tinh-di-sau-o-to-con-khong-vuot-khong-bop-coi-5020213121...

    Bình Luận