Video: "Thót tim" cảnh xe tải vượt cầu treo giữa sông

Mặt cầu chỉ bằng với chiếc xe tải nhưng tài xế vẫn khéo léo chạy qua chiếc cầu treo lơ lửng giữa sông.

Nguồn: http://danviet.vn/video-thot-tim-canh-xe-tai-vuot-cau-treo-giua-song-502020221114581829.htm

    Bình Luận